Rodokmen

Pro zobrazení rodokmenu musíte být registrovaný(á) a přihlášený(á)!

Přihlášku lze vyplnit zde.

Německé příjmení Šrajer bylo motivováno povoláním, podle Josefa Beneše šlo o vyvolavače či herolda. Jako příjmí jej máte doloženo již z roku 1346 (Henricus Schreier). Nejvíce nositelů tohoto příjmení (2016) žije v Mladé Boleslavi, celkem jich v evidenci obyvatelstva napočítáte 611.

    Použitá literatura:
  • J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 283;
  • R. a V. Kohlheimovi, Duden Familiennamen, Berlin 2008, s. 549;
  • H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 460
  • ČRo Dvojka - O původu příjmení

Jak to funguje?

Základem je databáze lidí zapsaných v rodokmenu. Tyto lidi mohu označovat jako partnery, k partnerům přidávat potomky.

Nejprve vyplňte údaje o nové člověku (zkontrolujte si, jestli již není zapsán!, uvádí se rodné příjmení!!). Vztahy se dají vytvářet pouze mezi lidmi, kteří jsou zapsání (partner, potomek). Není tedy možné u někoho kliknout na připojení partnera a teprve pak chtít vyplnit údaje o tomto partnerovi.

Pokud tedy budu chtít zapsat, že je někdo můj dědeček z otcovi strany, budu muset nejprve vytvořit zápis pro sebe, mého otce, moji matku, mého dědečka a moji babičku. Další kroky se provádí jako výběr z těchto zápisů. Zobrazím si dědečka. Pak vyznačím partnerství dědečka a babičky. V dalším kroku jim přidám potomka - mého otce. Pak k otci připojím jako partnerku moji matku. A nakonec k otci a matce přidám sebe jako potomka.

Možná to vypadá složitě, ale díky tomu může rodokmen růst nahoru, dolu i do stran. Nově (2021) je to zjednodušeno přímým přidáním rodičů a syna (přidají se nevyplnění lidé a jejich vazby - údaje je potřeba doplnit).

Ovládací prvky

- aktuálně zobrazeného člověka si pro sebe nastavíte jako výchozího pro zobrazení stromu.

- zobrazení otcovské linie, tedy otec otce jeho otce ...

- zobrazení mateřské linie, tedy matka matky jeho matky ...

- úprava aktuálního člověka nebo úprava údajů o svatbě (vpravo).

- přidání fotografie, musí se nakopírovat soubor na web, tedy jen pro správce.

- připojení existujícího partnera, který je již zapsán v databázi.

- připojení existujícího potomka k aktuálnímu člověku a jeho partnerovi, před kterým je ikonka.

- vytvoření prázdného syna (pohlaví lze změnit) a jeho připojení k aktuálnímu člověku a jeho partnerovi, před kterým je ikonka.

- vytvoření prázdných rodičů a jejich připojení k aktuálnímu člověku

- odpojení potomka nebo partnera (nevymaže se z databáze, jen se zruší propojení).

- přidání externího odkazu na web.

Aktuální zprávy

12.05.2021Nové ovládání
 Je rozšířen strom - jsou vidět i praprarodiče osoby.
Pro zjednodušení zadávání jsem zavedl přímé přidání rodičů k osobě (nevyplněné údaje, sňatek a vazba na aktuální osobu, následně je potřeba údaje doplnit, ) a přímé přidání syna (nevyplněné údaje, lze změnit na dceru).
Dále jsem přidal externí odkazy na web.
21.10.2009POZOR na záměnu
 V rodokmenu jsou uváděna RODNÁ příjmení lidí. Dejte si pozor při výběru člověka ze seznamu. Zejména se to týká žen.

Obsah rubriky